วิธีการสั่งซื้อ

  ช่องทางการสั่งซื้อสินค้า 

 

① สั่งซื้อกับเจ้าหน้าที่ ผ่านทาง LINE 

ดัมเบล ร้านขาย ไลน์ 

ดัมเบล-ราคาถูก-ร้านขาย